OraQuick Advance HIV-AIDS HIV-1-2 Rapid Antibody test ze slin

Novinka Tip
706 Kč
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
26.9.2023
Možnosti doručení

Jednoduchý test určený ke zjištění protilátek proti viru HIV-1 a HIV-2 z tělesných tekutin. Výsledek již během 20 minut. Jedná se o zcela jedinečný test, kterým lze zjistit přítomnost protilátek ze slin. Test vyniká 100% citlivostí a 100% specifičností. Certifikovaný CE (EU) a FDA (USA).

Otestujte se a poznejte svůj stav. Pravidelné testování a včasná diagnostika pomáhají.

Výrobce: OraSure Technologies, USA

Detailní informace

Detailní popis produktu

HIV/AIDS OraQuick ADVANCE HIV-1/2 Rapid Antib. test je rychlý test sloužící k detekci protilátek proti viru lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) a typu 2 (HIV-2).

Výsledky testu OraQuick ADVANCE HIV-1/2 jsou známy do 20 minut. Test OraQuick ADVANCE HIV-1/2 detekuje protilátky v raném stádiu infekce. Umožňuje tak pacientům zjistit svůj status ihned při první návštěvě lékaře a pozitivním umožňuje okamžitou péči.

Poznejte svůj stav. Pravidelné testování a včasná diagnostika pomáhá.

Přesné a rychlé testování se provádí z ústních tekutin, kapilární krve, plazmy nebo venepunkční procedurou. Test OraQuick ADVANCE HIV-1/2 je jediným rychlým testem z ústních tekutin svého druhu s certifikací CE (EU) a FDA (USA). Na základě studií je přesnost testu OraQuick ADVANCE HIV-1/2 99,9% (citlivost 100%, specificita 99,8% - z ústních tekutin). Citlivost z krve a plazmy OraQuick ADVANCE HIV 100% a specificita 100%. Testy OraQuick ADVANCE prošly velmi rozsáhlými klinickými studiemi a zkouškami, které potvrdily, že výsledky těchto testů jsou srovnatelné s výsledky laboratorních testů.

CDC (Center for Deseas Control and Prevention), americká vládní agentura zaměřující se na veřejné zdraví, potvrdila na základě mnoha podpůrných studií, že HIV se nepřenáší slinami. OraQuick ADVANCE HIV-1/2 netestuje ze slin, ale absorbuje ze stěru povlaku dásní protilátky přímo z cév ústní sliznice.

HIV -1/2 OraQuick ADVANCE obsahuje syntetické peptidy reprezentující oblast obálky HIV a kozí antihumánní IgG, sloužící ke kontrole postupu imobilizované na nitrocelulózové membráně v testovací (T) zóně a kontrolní (C) zóně. Samotné provedení testu trvá cca 20 vteřin. Vyhodnocení testu trvá 20 minut od vložení testu do detekčního činidla.

 
fig-3-full 1

Charakteristika HIV test:

HIV test je jednorázový kvalitativní imunotest pro detekci viru HIV-1 a HIV-2 ve slinách. OraQuick ADVANCE Rapid HIV -1/2 Antibody Test je určen k diagnostice infekce HIV-1 a HIV-2.

 

Výhody HIV testu

 • Profesionální rychlý a bezpečný test pro zjištění viru HIV
 • Prokázaná účinnost 99%
 • Výsledek již do 30 minut
 • Jednoduché a diskrétní použití
 • Výsledky testu jsou odečitatelné po 20 minutách, max. do 40 min od zahájení vyšetření. K vyhodnocení výsledků stačí jeden odpočet. Zbarvení viditelné v
 • testovací T-zóně v rozmezí 20 - 40min je považováno za pozitivní reakci. K provedení testu není třeba žádné přesné pipetování, ředění, či speciální laboratorní výbava.

 

Způsob použití HIV test:

Před prvním použitím výrobku si přečtěte pozorně přiložené informace. Řiďte se jejich pokyny při provádění zkoušek. Nedodržení uvedených postupů může mít za následek nepřesné výsledky testů.

Popis a účely použití:

OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Antibody Test je jednorázový kvalitativní imunotest k detekci viru HIV-1 a HIV-2 ve slinách. OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Antibody Test je určen k diagnostice infekce HIV-1 a HIV-2.

Omezení použití:

OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Antibody Test není schválen pro použití na screeningové vyšetření pro dárce krve a tkání.

OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Antibody Test není určen k použití u jednotlivců na aktivní antiretrovirové terapii.

Biologický princip testu:

OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Antibody Test je prováděn ručně a zrakově odečitatelný. Jedná se o dvacetiminutový imunotest pro kvalitativní detekci protilátek proti HIV-1 a HIV-2 v lidských slinách.

Každá část je zvlášť zabalená v oddělených sáčcích. Tento test využívá imunochromatografickou analýzu. V plastovém pouzdře testovací destičky je uložen testovací proužek /strip/ složený z vícerých vrstev, který poskytuje matici pro laterální průtokovou imunochromatografii vzorku, jakož i platformu pro zobrazení výsledků testů. Testovací proužek/strip/, viditelný přes výsledkový otvor testovací destičky, obsahuje barevné reagencie, syntetické peptidy specifické podle příslušné HIV oblasti a zvířecí anti-human IgG, kontrolovaně fixované na nitrocelulózovou membránu stripu v testovací kontrole.

Vzorek slin se získává pomocí ploché plotýnky na testovací destičce, s následným vložením testovací destičky do lahvičky/lahve s testovacím roztokem. Lahev s testovacím roztokem umístěte tak, aby nedošlo k jejímu převrácení a následnému rozlití reakční tekutiny. Testovací roztok usnadňuje průnik vyšetřovaného vzorku do testovací destičky ke testovacímu proužku/stripu/. Během průniku zředěného testovacího vzorku přes testovací zařízení se rehydratují barevné reagenty obsažené v testovací destičce. Vzlínáním testovaného vzorku po testovacím proužku /stripe/ tento aktivuje reakční T-zónu. Obsahuje-li vzorek protilátky, tyto reagují s antigeny fixovanými na nitrocelulózové membráně stripu, což se projeví objevením se červenofialové čáry. To kvalitativně indikuje přítomnost protilátek proti HIV-1 a/nebo HIV-2 ve vyšetřovaném vzorku. Intenzita červenofialového zbarvení není ovlivněna hladinou protilátek ve vyšetřovaném vzorku.

Následně na testovacím proužku vyšetřovaný vzorek aktivuje zónu C. Taková skladba testovacích zón slouží ke kontrole správnosti, tedy že testovací vzorek byl správně vložen do testovacího roztoku a roztok se vzorkem správně prošel přes testovací strip. Červeno-fialová čára se v zóně C zobrazí vždy při provedení správného testu, i když vzorek není pozitivní na protilátky proti HIV-1 a/nebo HIV-2.

K vyhodnocení výsledků stačí jeden odpočet. Zbarvení viditelné v testovací T-zóně v rozmezí 20 - 40min je považováno za pozitivní reakci. K provedení OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Antibody testu není potřeba žádné přesné pipetování, ředění či speciální laboratorní výbava.

00006814_large-570

 

Způsob použití HIV test:

Příprava testu:

 1. Otevřete dvoukomorový sáček OraQuick ADVANCE odtržením v místě zářezu, na vrchu každé strany sáčku. K zabránění kontaminace ponechte testovací destičku v sáčku, pokud nejste zcela připraveni na jejich použití.
 2. Vyberte lahvičku s testovacím roztokem. Držte lahvičku pevně v ruce a opatrně z ní odstraňte ochranný uzávěr, potáhnutím ze strany na stranu. Položte uzávěr na pracovní plochu.
 3. Umístěte lahvičku s testovacím roztokem, tak aby nedošlo k jejímu převrácení a dostatečně ji upevněte.

Upozornění: nezakrývejte dva otvory, umístěné na zadní straně testu, nálepkami nebo i jiným materiálem. Může to způsobit chybný výsledek.

 

Vyšetření ze slin

Krok 1: příprava

 • Vyjměte testovací destičku z jejího obalu. Nedotkněte se při tom ploché plošky na jejím konci. Zkontrolujte zda je s testovací destičkou přiložen absorpční sáček. Pokud není přiložen sáček s absorbentem vyhoďte testovací destičku a použijte nový test.
 • Vložte plochou plošku testu nad zuby oproti vnějším dásním. Udělejte jemný výtěr kolem celých vnějších dásní, horních i dolních. Nedotýkejte se při tom jazyka ani podnebí úst. Použity mohou být obě strany vyšetřovací plošky testu.

Krok 2: Test

 • Osoba provádějící test následně vloží plochou plotýnku testovacího zařízení do lahvičky. Ujistěte se, že testovací destička je zasunuta úplně až na dno lahvičky. Výsledkové okénko testovací destičky by mělo být přední stranou otočeno k vyšetřující osobě.
 • Zapněte stopky. Nevytahujte testovací destičku z lahvičky během testu. Růžová tekutina stoupá vzhůru a objeví se ve výsledkovém okně testu. Při vyvíjení testu růžová tekutina z lahvičky postupně mizí. Odečtěte test po 20 minutách, ale ne později než 40 min, odpočet provádějte při přiměřeném osvětlení.
 • Posuďte výsledek testu jeho porovnáním s výsledky v příbalovém letáku.

 

Instruktážní video k používání testu OraQuick ADVANCE HIV-1/2

 
 

Různé biomarkery používané k detekci HIV

Stadia životního cyklu HIV (stádia Fiebig) a relativní hojnost biomarkerů v těchto stadiích. Různé biomarkery umožňují detekci infekce v různých stádiích, které představují rámečky a štítky pod grafem.

fig-1-full

 

Balení OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Antibody Testu je k dispozici v tomto složení:

Oddělené kapsy, z nichž každý obsahuje:

 • Testovací destičku /1 ks/
 • Lahvičku s vyšetřovacím a reakčním roztokem /1 ks/
 • Sáček s absorbentem /1 ks/

 

Potřebné materiály, nedodávané distributorem, potřebné k testování:

 • sterilní rukavice, stojan na testovací roztok.

 

VÝSTRAHA:

Pro in vitro použití:

 1. Přečtěte si pečlivě přiložené informace před použitím výrobku. Provádějte test podle instrukcí. Neopakujte nadbytečně testy při nesprávných výsledcích.
 2. Souprava testu je navržena pro použití k vyšetření ústních tekutin/ slin/. Použití testu k vyšetření jiných než uvedených vzorků může způsobit selhání testu.
 3. Test může být realizován při teplotním rozsahu 15 - 37 °C. Pokud byl uskladněn v chladničce, ujistěte se, že balení testu bylo před použitím zahřáté na teplotu v místnosti cca 15 - 37 °C.
 4. Pokud byl test uskladněn při  nevyhovující  teplotě, nebo použit mimo rozsah doporučených pracovních teplot /15 - 37 °C/, použijte kontrolní soupravu k potvrzení správnosti testu.
 5. Jedinci infikovaní HIV 1 a/nebo HIV 2, kteří jsou na aktivní antiretrovirové terapii /HAART/ mohou mít falešně negativní výsledky.

 

Bezpečnostní opatření:

 • Zacházejte se všemi materiály, které přicházejí do kontaktu s testovacím vzorkem, jako by byly potenciálně infekční.
 • Nejezte, nepijte a nekuřte v prostoru, kde dochází ke manipulaci nebo vyšetření vzorku.
 • Použití rukavic pro testy se slinami je doporučeno, měly by být tak, jako jiný biologický materiál, považovány za potenciálně infekční. Testující osoby s drobnými poraněními na kůži by měly mít při vyšetření slin vždy ochranné rukavice. Umyjte si pečlivě ruce po uskutečnění každého testu se slinami a po kontaktu s ústními tekutinami.
 • Odhazujte všechny části testu a použité materiály do kontejnerů označených jako biologicky rizikový odpad. Doporučená metodika pro likvidaci biologicky rizikového odpadu je minimálně hodinové autoklávování při teplotě přes 121 C . - Jednorázové materiály mohou být spalovány. Kapalné odpady by měly být smíchány s vhodnými chemickými dezinficiencemi. Je možné použít 10% roztok bělidla. Dodržte 60 min na dostatečnou dekontaminaci. Neautoklávujte roztoky s obsahem bělidel.
 • Otřete důkladně všechny skvrny s roztokem 10% bělidla nebo jiné odpovídající dezinfekční látky. Pokud použijete roztoky bělidla, měly by být čerstvě připravené.

 

Upozornění při práci s testem:

 • Používejte odběrové nádobky, testovací destičky a lahvičky s vyšetřovacími roztoky pouze jednorázově, vždy je zlikvidujte po použití /viz bezpečnostní opatření/.
 • Nikdy nepoužívejte opakovaně kteroukoli z výše uvedených komponent.
 • Test je použitelný 12 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Nepoužívejte test po expiraci, vždy si zkontrolujte expiraci před zahájením vyšetření.
 • Zkontrolujte si části testu, zda není poškozený obal, pokud ano, použity jiný test.
 • Zabraňte mikrobiální kontaminaci testu, zacházejte opatrně s jeho součástmi.
 • Při odběru slin a ústních tekutin testovací destičkou, musí být tato vložena do testovací lahvičky s testovacím roztokem do 30 minut od odběru. Testovací destička, která není vložena do testovací lahvičky do 10 minut po odběru slin, by měla být uložena zpět do obalu k prevenci vyschnutí vzorku. Ujistěte se, že testovací destička je v horizontální poloze, pokud nebyla vložena do lahvičky s testovacím roztokem.
 • Přiměřené osvětlení prostor za účelem odpočtu výsledků je potřebné.

 

Pokyny pro uskladňování:

Výrobek může být použit dvanáct měsíců od data výroby. Nepoužívejte expirovaný produkt. Testy by mohly být nesprávné a je třeba je vždy zopakovat, pokud by byl omylem použit produkt po expiraci. Ukládejte OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Antibody Test neotevřený při teplotě 2 - 27 °C. Neotvírejte zabalený test, pokud nejste připraveni na jeho provedení. Pokud byl výrobek uskladněn v chladu ujistěte se, že před použitím je zahřátý na teplotu cca 15 - 37 °C.

Výrobce: OraSure Technologies, USA

Doplňkové parametry

Kategorie: Zdravotnické potřeby
EAN: 608337316797
SKU: z46072

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: